Consultanta juridica firme

Avem o mare disponibilitate si un program flexibil in functie de cerintele activitatii de  consultanta juridica si natura problemelor care trebuie rezolvate in interesul clientului.

Ce facem noi

Asiguram clientilor nostri consultanta juridică, asistentă
si reprezentare prin avocati  specializati în materia dreptului afacerilor.
Am dobândit o îndelungată experientă, îndeplinind servicii
profesionale de înaltă calitate, în probleme legate de:

Consultanta juridica firme cu capital strain

 • consultantă juridică privind drepturile și obligatiile societatilor comerciale față de reglementările legale aplicabile domeniului de activitate, drept societar, asigurarea legalitatii societatii, autorizări, licențe; suport legal oferit companiilor multinationale;
 • redactare, negociere, revizuire, interpretare și modalitati de încetare a contractelor încheiate de către societate, garantarea bunei execuții a obligatiilor contractuale, asigurări, servicii de reprezentare referitoare la diferite pretentii, plati si nerespectare a obligațiilor de plată, probleme de dreptul muncii; formalități de achizitii intracomunitare;
 • reprezentare juridică în litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești de toate gradele (judecătorii, tribunale, curti de apel, Înalta Curte de Casatie si Justiție), atât în fondul cauzei, cât și în căile de atac ordinare și extraordinare; executări silite, proceduri prealabile imperative, procedura medierii și informarea privind medierea; redactări cerereri de chemare în judecată complexe, constituiri dosare si solutii eficiente privind probatiunea din actiunile în justitie administrate, colaborări cu experti judiciari;
 • întrevederi si/sau concilieri având ca obiect negocierea amiabilă a stingerii litigiilor, eventual cu esalonarea îndeplinirii obligatiilor și garantarea acestora cu bunuri mobile/imobile, garantii personale, instrumente de plată, scrisori de garanție bancară, conturi ESCROW, etc.;
 • interogări comercial-juridice cu privire la situația financiară părtilor în litigiu, informatiile din registrul comerțului, dosare pe rolul instantelor judecătoresti, identificarea modalitătilor optime de realizarea a intereselor clientilor;
 • asistenţă si reprezentare juridică în procedura insolvenţei, atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, întocmirea actelor necesare, declanşarea procedurii de atragere a răspunderii pentru insolvenţa societăţii, reprezentarea clientului în adunarea ori în comitetul creditorilor, prezentarea de opinii juridice pertinente, precum şi elaborarea unor strategii optime de recuperare a creanţelor in cadrul procedurii;
 • recuperare creanțe, consultanță juridică și asistenta creditori / debitori; consultanță juridică privind modalităţile de recuperare a debitelor restante, analiza debitului, calcularea penalităților de întârziere și/sau a daunelor interese; evaluarea şanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în executarea silită, proceduri de urmărire silită, licitatii, sechestre; asistenţă juridică în alegerea executorilor judecătoreşti, reprezentarea în vederea efectuării formalităţilor necesare în faţa birourilor de executori judecătoreşti, negocierea onorariilor, participarea alături de executor la desfăşurarea procedurilor de executare silită mobiliară ori imobiliară; identificarea modalităților optime de urmărire silită (poprire, mobiliară, imobiliară) si învestirea executorului judecătoresc de a realiza interogări/adrese către toate instituțiile bancare / autoritățile centrale și locale din care pot rezulta informații privind venituri, bunuri mobile și imobile ale debitorilor;
 • litigii generate de executarea necorespunzătoare a diferitelor contracte, redactarea, semnarea și transmiterea de notificări și somatii cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate sau la respectarea dispozitiilor legale aplicabile în diferite materii de reglementare; transmitere notificări prin executor judecătoresc (inclusiv prin procedura afisării);
 • consultanță juridică, asistenta si reprezentare prin avocati specializați în  materia relatiilor de muncă, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă, răspunderea disciplinară și asigurarea  disciplinei în muncă, răspunderea patrimonială în cadrul relațiilor de  muncă, asistență pentru optimizarea costurilor  conexe resurselor umane; controalele autorităților cu competente în domeniul relatiilor de muncă, contestatii; negocierea, încheierea si executare contractelor colective de muncă; transferul angajaților către alti angajatori, inclusiv cu ocazia procedurilor de transfer a societatii sau  ca efect al cesionării acțiunilor;
 • drepturile si obligațiile persoanelor juridice față de reglementările legale ce prevăd fapte contravenționale în diferite domenii de activitate (autorizațiile de construire, exercitarea anumitor activitati sau profesii, transportul rutier, etc.); contestarea sanctiunilor contravenționale complementare: confiscarea bunurilor, suspendarea sau anularea avizului, acordului sau autorizatiei, închiderea unitatii, blocarea contului bancar, suspendarea activității, retragerea licenței sau a avizului, desfiintarea lucrărilor, etc.;
 • valorificarea pe cale amiabilă sau litigioasă a drepturilor din asigurare, cu identificarea solutiilor optime de tranzacționare privind despăgubirea sau indemnizația de asigurare;
 • consultanță juridică și reprezentare în contencios administrativ, cu privire la emiterea/ încheierea de acte administrative nelegale; modalități de atacare în justiție a actelor autoritatilor publice; raportul clientului cu autoritățile publice centrale și locale;
 • servicii de audit juridic, inclusiv în cazul contractelor privind proprietătile imobiliare;
 • asigurarea cadrului legal aferent dobândirii/ constatării proprietății asupra mărcilor, drepturilor de autor, brevetelor, etc.; protejare a drepturilor de proprietate intelectuală prin acțiuni de vânzare, audit al activelor, structurarea strategiilor de licenţiere, negocierea şi redactarea contractelor, consilierea privind companiile mixte, consilierea privind dreptul concurenței;
 • externalizarea serviciilor juridice ale societății, cu efecte directe în cresterea performanței conduitei juridice a clientului, reducerea costurilor și eficientizarea alocării resurselor materiale aferente suportului legal;
 • implementarea de proceduri de lucru bine stabilite, informări scrise cu privire la stadiul dosarelor în curs de soluționare, modalități de contractare și colaborare la distanta (prin e-mail, telefon, fax, etc.).

Consultanta juridica firme romanesti

 • consultantă juridică privind drepturile și obligatiile societatilor comerciale fată de reglementările legale aplicabile domeniului de activitate, drept societar, asigurarea legalitatii societatii, autorizări, licente; suport legal oferit companiilor romanesti;
 • redactare, negociere, revizuire, interpretare și modalitati de încetare a contractelor încheiate de către societate, garantarea bunei execuții a obligatiilor contractuale, asigurări, servicii de reprezentare referitoare la diferite pretentii, plati si nerespectare a obligațiilor de plată, probleme de dreptul muncii; formalități de achizitii intracomunitare;
 • reprezentare juridică în litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești de toate gradele (judecătorii, tribunale, curt de apel, Înalta Curte de Casatie si Justiție), atât în fondul cauzei, cât și în căile de atac ordinare și extraordinare; executări silite, proceduri prealabile imperative, procedura medierii și informarea privind medierea; redactări cerereri de chemare în judecată complexe, constituiri dosare si solutii eficiente privind probatiunea din actiunile în justitie administrate, colaborări cu experti judiciari;
 • întrevederi si/sau concilieri având ca obiect negocierea amiabilă a stingerii litigiilor, eventual cu esalonarea îndeplinirii obligatiilor și garantarea acestora cu bunuri mobile/imobile, garantii personale, instrumente de plată, scrisori de garanție bancară, conturi ESCROW, etc.;
 • interogări comercial-juridice cu privire la situația financiară părtilor în litigiu, informatiile din registrul comerțului, dosare pe rolul instantelor judecătoresti, identificarea modalitătilor optime de realizarea a intereselor clientilor;
 • asistenţă si reprezentare juridică în procedura insolvenţei, atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, întocmirea actelor necesare, declanşarea procedurii de atragere a răspunderii pentru insolvenţa societăţii, reprezentarea clientului în adunarea ori în comitetul creditorilor, prezentarea de opinii juridice pertinente, precum şi elaborarea unor strategii optime de recuperare a creanţelor în cadrul procedurii;
 • recuperare creanțe, consultanță juridică și asistenta creditori / debitori; consultanță juridică privind modalităţile de recuperare a debitelor restante, analiza debitului, calcularea penalităților de întârziere și/sau a daunelor interese; evaluarea şanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în executarea silită, proceduri de urmărire silită, licitatii, sechestre; asistenţă juridică în alegerea executorilor judecătoreşti, reprezentarea în vederea efectuării formalităţilor necesare în faţa birourilor de executori judecătoreşti, negocierea onorariilor, participarea alături de executor la desfăşurarea procedurilor de executare silită mobiliară ori imobiliară; identificarea modalităților optime de urmărire silită (poprire, mobiliară, imobiliară) si învestirea executorului judecătoresc de a realiza interogări/adrese către toate instituțiile bancare / autoritățile centrale și locale din care pot rezulta informații privind venituri, bunuri mobile și imobile ale debitorilor;
 • litigii generate de executarea necorespunzătoare a diferitelor contracte, redactarea, semnarea și transmiterea de notificări și somatii cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate sau la respectarea dispozitiilor legale aplicabile în diferite materii de reglementare; transmitere notificări prin executor judecătoresc (inclusiv prin procedura afisării);
 • consultanță juridică, asistenta si reprezentare prin avocati specializați în  materia relatiilor de muncă, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă, răspunderea disciplinară și asigurarea  disciplinei în muncă, răspunderea patrimonială în cadrul relațiilor de  muncă, asistență pentru optimizarea costurilor  conexe resurselor umane; controalele autorităților cu competente în domeniul relatiilor de muncă, contestatii; negocierea, încheierea si executare contractelor colective de muncă; transferul angajaților către alti angajatori, inclusiv cu ocazia procedurilor de transfer a societatii sau  ca efect al cesionării acțiunilor;
 • drepturile si obligațiile persoanelor juridice față de reglementările legale ce prevăd fapte contravenționale în diferite domenii de activitate (autorizațiile de construire, exercitarea anumitor activitati sau profesii, transportul rutier, etc.); contestarea sanctiunilor contravenționale complementare: confiscarea bunurilor, suspendarea sau anularea avizului, acordului sau autorizatiei, închiderea unitatii, blocarea contului bancar, suspendarea activității, retragerea licenței sau a avizului, desfiintarea lucrărilor, etc.;
 • valorificarea pe cale amiabilă sau litigioasă a drepturilor din asigurare, cu identificarea solutiilor optime de tranzacționare privind despăgubirea sau indemnizația de asigurare;
 • consultanță juridică și reprezentare în contencios administrativ, cu privire la emiterea/ încheierea de acte administrative nelegale; modalități de atacare în justiție a actelor autoritatilor publice; raportul clientului cu autoritățile publice centrale și locale;
 • servicii de audit juridic, inclusiv în cazul contractelor privind proprietătile imobiliare;
 • Asigurarea cadrului legal aferent dobândirii/ constatării proprietății asupra mărcilor, drepturilor de autor, brevetelor, etc.; protejare a drepturilor de proprietate intelectuală prin acțiuni de vânzare, audit al activelor, structurarea strategiilor de licenţiere, negocierea şi redactarea contractelor, consilierea privind companiile mixte, consilierea privind dreptul concurenței;
 • externalizarea serviciilor juridice ale societății client, cu efecte directe în cresterea performanței conduitei juridice a clientului, reducerea costurilor și eficientizarea alocării resurselor materiale aferente suportului legal;
 • implementarea de proceduri de lucru bine stabilite, informări scrise cu privire la stadiul dosarelor în curs de soluționare, modalități de contractare și colaborare la distanta (prin e-mail, telefon, fax, etc.).

Dreptul muncii si litigii de munca

 • reprezentare juridică în litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești de toate gradele (judecătorii, tribunale, Curti de apel, Înalta Curte de Casatie si Justiție), atât în fondul cauzei, cât și în căile de atac ordinare și extraordinare; executări silite, proceduri prealabile imperative, procedura medierii și informarea privind medierea; redactări cerereri de chemare în judecată complexe, constituiri dosare si solutii eficiente privind probatiunea din actiunile în justitie administrate, colaborări cu experti judiciari;
 • întrevederi si/sau concilieri având ca obiect negocierea amiabilă a stingerii litigiilor, eventual cu esalonarea îndeplinirii obligatiilor și garantarea acestora etc.;
 • interogări comercial-juridice cu privire la situația financiară părtilor în litigiu, informatiile din registrul comerțului, dosare pe rolul instantelor judecătoresti, identificarea modalitătilor optime de realizarea a intereselor clientilor;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în executarea silită, proceduri de urmărire silită, licitatii, sechestre; asistenţă juridică în alegerea executorilor judecătoreşti, reprezentarea în vederea efectuării formalităţilor necesare în faţa birourilor de executori judecătoreşti, negocierea onorariilor, participarea alături de executor la desfăşurarea procedurilor de executare silită mobiliară ori imobiliară; identificarea modalităților optime de urmărire silită (poprire, mobiliară, imobiliară) si învestirea executorului judecătoresc de a realiza interogări/adrese către toate instituțiile bancare / autoritățile centrale și locale din care pot rezulta informații privind venituri, bunuri mobile și imobile ale debitorilor;
 • litigii generate de executarea necorespunzătoare a diferitelor contracte, redactarea, semnarea și transmiterea de notificări și somatii cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate sau la respectarea dispozitiilor legale aplicabile în diferite materii de reglementare; transmitere notificări prin executor judecătoresc (inclusiv prin procedura afisării);
 • implementarea de proceduri de lucru bine stabilite, informări scrise cu privire la stadiul dosarelor în curs de soluționare, modalități de contractare și colaborare la distanta (prin e-mail, telefon, fax, etc.).

Drept administrativ

 • reprezentare juridică în litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești de toate gradele (judecătorii, tribunale, Curti de apel, Înalta Curte de Casatie si Justiție), atât în fondul cauzei, cât și în căile de atac ordinare și extraordinare; executări silite, proceduri prealabile imperative, procedura medierii și informarea privind medierea; redactări cerereri de chemare în judecată complexe, constituiri dosare si solutii eficiente privind probatiunea din actiunile în justitie administrate, colaborări cu experti judiciari;
 • întrevederi si/sau concilieri având ca obiect negocierea amiabilă a stingerii litigiilor, eventual cu esalonarea îndeplinirii obligatiilor și garantarea acestora cu bunuri mobile/imobile, garantii personale, instrumente de plată, scrisori de garanție bancară, conturi ESCROW, etc.;
 • interogări comercial-juridice cu privire la situația financiară părtilor în litigiu, informatiile din registrul comerțului, dosare pe rolul instantelor judecătoresti, identificarea modalitătilor optime de realizarea a intereselor clientilor;
 • recuperare creanțe, consultanță juridică și asistenta creditori / debitori; consultanță juridică privind modalităţile de recuperare a debitelor restante, analiza debitului, calcularea penalităților de întârziere și/sau a daunelor interese; evaluarea şanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în executarea silită, proceduri de urmărire silită, licitatii, sechestre; asistenţă juridică în alegerea executorilor judecătoreşti, reprezentarea în vederea efectuării formalităţilor necesare în faţa birourilor de executori judecătoreşti, negocierea onorariilor, participarea alături de executor la desfăşurarea procedurilor de executare silită mobiliară ori imobiliară; identificarea modalităților optime de urmărire silită (poprire, mobiliară, imobiliară) si învestirea executorului judecătoresc de a realiza interogări/adrese către toate instituțiile bancare / autoritățile centrale și locale din care pot rezulta informații privind venituri, bunuri mobile și imobile ale debitorilor;
 • litigii generate de executarea necorespunzătoare a diferitelor contracte, redactarea, semnarea și transmiterea de notificări și somatii cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate sau la respectarea dispozitiilor legale aplicabile în diferite materii de reglementare; transmitere notificări prin executor judecătoresc (inclusiv prin procedura afisării);
 • consultanță juridică și reprezentare în contencios administrativ, cu privire la emiterea/ încheierea de acte administrative nelegale; modalități de atacare în justiție a actelor autoritatilor publice; raportul clientului cu autoritățile publice centrale și locale;

Drept financiar fiscal

 • reprezentare juridică în litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești de toate gradele (judecătorii, tribunale, Curti de apel, Înalta Curte de Casatie si Justiție), atât în fondul cauzei, cât și în căile de atac ordinare și extraordinare; executări silite, proceduri prealabile imperative, procedura medierii și informarea privind medierea; redactări cerereri de chemare în judecată complexe, constituiri dosare si solutii eficiente privind probatiunea din actiunile în justitie administrate, colaborări cu experti judiciari;
 • întrevederi si/sau concilieri având ca obiect negocierea amiabilă a stingerii litigiilor, eventual cu esalonarea îndeplinirii obligatiilor și garantarea acestora cu bunuri mobile/imobile, garantii personale, instrumente de plată, scrisori de garanție bancară, conturi ESCROW, etc.;
 • interogări comercial-juridice cu privire la situația financiară părtilor în litigiu, informatiile din registrul comerțului, dosare pe rolul instantelor judecătoresti, identificarea modalitătilor optime de realizarea a intereselor clientilor;
 • recuperare creanțe, consultanță juridică și asistenta creditori / debitori; consultanță juridică privind modalităţile de recuperare a debitelor restante, analiza debitului, calcularea penalităților de întârziere și/sau a daunelor interese; evaluarea şanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în executarea silită, proceduri de urmărire silită, licitatii, sechestre; asistenţă juridică în alegerea executorilor judecătoreşti, reprezentarea în vederea efectuării formalităţilor necesare în faţa birourilor de executori judecătoreşti, negocierea onorariilor, participarea alături de executor la desfăşurarea procedurilor de executare silită mobiliară ori imobiliară; identificarea modalităților optime de urmărire silită (poprire, mobiliară, imobiliară) si învestirea executorului judecătoresc de a realiza interogări/adrese către toate instituțiile bancare / autoritățile centrale și locale din care pot rezulta informații privind venituri, bunuri mobile și imobile ale debitorilor;
 • drepturile si obligațiile persoanelor juridice față de reglementările legale ce prevăd fapte contravenționale în diferite domenii de activitate (autorizațiile de construire, exercitarea anumitor activitati sau profesii, transportul rutier, etc.); contestarea sanctiunilor contravenționale complementare: confiscarea bunurilor, suspendarea sau anularea avizului, acordului sau autorizatiei, închiderea unitatii, blocarea contului bancar, suspendarea activității, retragerea licenței sau a avizului, desfiintarea lucrărilor, etc.;
 • implementarea de proceduri de lucru bine stabilite, informări scrise cu privire la stadiul dosarelor în curs de soluționare, modalități de contractare și colaborare la distanta (prin e-mail, telefon, fax, etc.).

Dreptul muncii si litigii de munca

 • reprezentare juridică în litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești de toate gradele (judecătorii, tribunale, Curti de apel, Înalta Curte de Casatie si Justiție), atât în fondul cauzei, cât și în căile de atac ordinare și extraordinare; executări silite, proceduri prealabile imperative, procedura medierii și informarea privind medierea; redactări cerereri de chemare în judecată complexe, constituiri dosare si solutii eficiente privind probatiunea din actiunile în justitie administrate, colaborări cu experti judiciari;
 • întrevederi si/sau concilieri având ca obiect negocierea amiabilă a stingerii litigiilor, eventual cu esalonarea îndeplinirii obligatiilor și garantarea acestora etc.;
 • interogări comercial-juridice cu privire la situația financiară părtilor în litigiu, informatiile din registrul comerțului, dosare pe rolul instantelor judecătoresti, identificarea modalitătilor optime de realizarea a intereselor clientilor;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în executarea silită, proceduri de urmărire silită, licitatii, sechestre; asistenţă juridică în alegerea executorilor judecătoreşti, reprezentarea în vederea efectuării formalităţilor necesare în faţa birourilor de executori judecătoreşti, negocierea onorariilor, participarea alături de executor la desfăşurarea procedurilor de executare silită mobiliară ori imobiliară; identificarea modalităților optime de urmărire silită (poprire, mobiliară, imobiliară) si învestirea executorului judecătoresc de a realiza interogări/adrese către toate instituțiile bancare / autoritățile centrale și locale din care pot rezulta informații privind venituri, bunuri mobile și imobile ale debitorilor;
 • litigii generate de executarea necorespunzătoare a diferitelor contracte, redactarea, semnarea și transmiterea de notificări și somatii cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate sau la respectarea dispozitiilor legale aplicabile în diferite materii de reglementare; transmitere notificări prin executor judecătoresc (inclusiv prin procedura afisării);
 • implementarea de proceduri de lucru bine stabilite, informări scrise cu privire la stadiul dosarelor în curs de soluționare, modalități de contractare și colaborare la distanta (prin e-mail, telefon, fax, etc.).

Echipa potrivita

La “Stroescu & Asociatii”, clienţii fac parte din echipa noastră şi primesc acelaşi respect ca toţi partenerii noştri.

Onorarii

Am conceput o serie de optiuni de colaborare intre care clientul poate decide in functie de necesitatile si posibilitatile sale:

 1. Onorariu per ora
 2. Onorariu fix
 3. Onorariu de succes
 4. Abonament

Contact

Bd Revolutiei 1989, nr.3 ,ap.9, Timisoara

stroescutm@yahoo.com